Blog

Projekt zateplenia rodinného domu

Dôvod, prečo sa väčšina ľudí rozhodne pre zateplenie domu je na jednej strane potreba rekonštrukcie rodinného domu, na strane druhej zníženie nákladov na energie a na strane tretej odstránenie konštrukčných vad.

Pri zateplení fasády je potrebné podať na stavebný úrad projekt pre stavebné povolenie, pretože zateplenie rodinného domu je úprava, ktorá mení pôdorysný rozmer objektu. Projekt zateplenia domu nie je v rozsahu tak široký, ako projekt pre stavebné povolenie novostavby, no dôležité je zamerať sa na charakteristické detaily. Tieto detaily musia byť z hľadiska technického navrhnuté tak, aby boli zrealizované správne a aby nedochádzalo k problémom počas užívania stavby.

Súčasťou projektu je i návrh skladby zatepľovacieho systému, jeho hrúbka, spôsob kotvenia, energetický certifikát budovy a tiež výpočty, ktoré dokazujú, že navrhnutý zatepľovací systém splňuje požadované hodnoty normy. Projekt rieši i kritické miesta, kde môže vzniknúť vlhkosť po zateplení budovy a v maximálnej miere eliminuje vznik vlhkosti v konštrukcii.

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte ces Nezáväzný dopyt

Služby spojené s projektom zateplenia rodinného domu:

  • prídem na obhliadku vášho rodinného domu
  • spracujem kompletný návrh zateplenia vášho rodinného domu
  • spracujem vám tepelno-technický posudok
  • spracujem vám statický posudok
  • spracujem vám požiarnu správu
  • vypracujem vám rozpočet pre zateplenie rodinného domu
  • vyhotovím vám preukaz energetickej náročnosti budovy
  • pripravím kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
  • pripravím kompletnú projektovú dokumentáciu pre realizáciu zateplenia
  • zabezpečím vám autorský dozor počas realizácie zateplenia a kontrolu

BetaProjekt – projekčná kancelária vám spracuje kompletný projekt zateplenia vášho rodinného domu vrátane potrebných detailov, výpočtov a preukazov. V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár, a ja vám pripravím cenovú ponuku na projekt zateplenia vášho domu. Môžete sa spoľahnúť, že projekt bude vypracovaný na vysokej odbornej a technickej úrovni a že vám predám dostatočné množstvo odborných rad.

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte ces Nezáväzný dopyt

Späť na výpis blogu