Blog

Projekty rodinných domov

Sen postaviť si vlastný dom má dnes nejedna rodina. Samotnému vyhotoveniu projektu rodinného domu predchádza dlhé obdobie premýšľania všetkých členov rodiny o tvare domu, materiáloch, počte podlaží, prezeranie nespočetného množstva katalógov rodinných domov a časopisov o bývaní.  Až keď majú v týchto veciach prevažná väčšina jasno, potom prichádza na rad otázka, či si radšej kúpiť katalógový projekt rodinného domu, alebo sa rozhodnúť pre individuálny projekt rodinného domu, ktorý vám podľa vašich požiadaviek a priamo na mieru, vypracuje kvalifikovaný projektant.

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte ces Nezáväzný dopyt

Keď sa rozhodnete pre prvú variantu, zvažte, okrem ceny, taktiež všetky za a proti, ktoré vám kúpa katalógového projektu prinesie. Pozrite sa, aký jerozdiel medzi katalógovým a individuálnym projektom rodinného domu.
Keď sa rozhodnete pre druhú variantu, v tom prípade budete musieť osloviť projekčnú kanceláriu, ktorá má bohaté skúsenosti s projektami rodinných domov a poskytuje pre klientov komplexný servis. Tá vám najprv pripraví architektonický návrh vašeho rodinného domu s  3D vizualizáciou, a až po vašom odsúhlasení návrhu a dispozície rodinného domu začína skutočná fáza projektu. Ja poskytujem svojim klientom 3D externú vizualizáciu úplne zdarma, aby si boli istí, že navrhnuté riešenie presne vystihuje to, čo od architektúry rodinného domu vyžadujú.

Projekty rodinných domov majú tieto tri hlavné fázy:

 • architektonický návrh (štúdia)
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačnú dokumentáciu rodinného domu

Čo všetko musí ktorá fáza projektu obsahovať, udáva Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. a vyhláška č. 453/2000 Z.z..

Pre rýchlejšiu orientáciu uvediem, že rozdiel medzi projektom rodinných domov pre stavebné povolenie a realizačnou dokumentáciou je v podrobnosti ich vyhotovenia. Projekt pre stavebné povolenie sa pripravuje z dôvodu vydania stavebného povolenia na rodinný dom. Realizačná dokumentácia je detailnejšia forma dokumentácie, ktorá vychádza z dokumentácie pre stavebné povolenie a podľa tejto dokumentácie sa dom postaví, t.j. zrealizuje. U rodinných domov (keďže sa jedná o menšie stavby) existuje i možnosť vypracovať projekt pre stavebné povolenie na úrovni realizačnej dokumentácie, tzv. jednostupňovú dokumentáciu, ktorú si moji klienti veľmi obľúbili. Prečo? Pretože cena za jednostupňovú dokumentáciu je podstatne nižšia, ako cena za dve dokumentácie samostatne. Sú i takí, ktorí realizačnú dokumentáciu nepotrebujú a začnú stavať podľa zjednodušeného projektu pre stavebné povolenie.

Chcete vedieť, čo presne musí obsahovať projekt rodinného domu pre stavebné povolenie, aby ste čo najrýchlejšie a bez problémov mali v rukách právoplatné stavebné povolenie?

 • Sprievodnú správu
 • Súhrnnú technickú správu
 • Celkovú situáciu stavby
 • Koordinačnú situáciu stavby
 • Projekty prípojok (v prípade, že na pozemku ešte nie sú vybudované)
 • Situáciu dopravného napojenia na pozemok
 • Energetický certifikát budovy
 • Projekt architektonicko-stavebného riešenia
 • Projekt stavebne-konstrukčného riešenia (statika)
 • Protipožiarnu bezpečnosť stavby
 • Projekt zdravotechnických inštalácií
 • Projekt ústredného kúrenia
 • Projekt elektro
 • Projekt vnútornej plynofikácie

Projekty rodinných domov pripravujem klientom na mieru. Niektorí klienti potrebujú dlhšiu dobu na odsúhlasenie návrhu rodinného domu, niektorí už prichádzajú s presnou ideou o rodinnom dome a príprava návrhu trvá kratšie. Po odsúhlasení návrhu by mal klient počítať s dobou 6-8 týždňov na vyhotovenia kompletného projekt rodinného domu, no v prípade potreby viem túto dobu samozrejme skrátiť.

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte ces Nezáväzný dopyt

Späť na výpis blogu