Blog

Správny výber pozemku

Výber pozemku nie je jednoduchá záležitosť, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Jeden môže mať dobrý výhľad, druhý dobrú cenu, iný zas môže byť situovaný na krásnom mieste. Ale ktorý pozemok skutočne najlepšie vystihuje to, čo splní vaše očakávania o dokonalom bývaní?

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte ces Nezáväzný dopyt

Je mnoho faktorov, ktoré je dôležité si uvedomiť ešte pred tým, ako podpíšete kúpnu zmluvu na pozemok. Chybný výber totiž môže negatívne ovplyvniť celkovú koncepciu domu a v budúcnosti ho nie je možné vziať späť. Nezvažujte preto iba kúpnu cenu pozemku ale prehodnoťte napríklad i tieto faktory:

 • využitie pozemku – či je pozemok určený pre bytovú výstavbu,
 • napojenie pozemku na dopravnú a technickú infraštruktúru – napojenie na verejné siete vody, kanalizácie, elektriny a plynu vrátanie dopravného napojenia na verejnú komunikáciu,
 • svahovitosť terénu a geologické zloženie pôdy,
 • okolité pozemky, susedné pozemky, okolitá výstavby – ako to na vás pôsobí?
 • dostupnosť pozemku – z hľadiska dopravnej vzdialenosti je veľmi významná, hlavne pri dennom dochádzaní za prácou mimo domova,
 • veľkosť pozemku, pomer šírky k dĺžke pozemku,
 • možnosť osadenia stavby na pozemok – dôležité sú odstupové vzdialenosti od hraníc pozemku,
 • orientácia pozemku na svetové strany,
 • pasívne solárne zisky,
 • hustota zelene,
 • možné riziká a obmedzenia – rozvodnený potok alebo zosuv pôdy, blízkosť zdrojov žiarenia ako vysielače, vysokonapäťové vedenia, trafostanice alebo geopatogénne zóny či zvýšené prenikanie radónu z podložia, hladina spodnej vody, blízkosť zdrojov hluku či kvalita pôdy
 • váš vlastný vnútorný pocit z pozemku

Keď ste ešte doteraz nenašli optimálny pozemok, v takom prípade nezúfajte. Preto sme tu, aby sme spoločne s vami našli kompromisné riešenie a pomohli vám ako odborníci. Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára a dohodneme si schôdzku priamo na pozemku. I keď sa vám pozemok nezdá byť na prvý pohľad optimálny, nič nie je nemožné. Dobré riešenie i na komplikovanom pozemku je možné nájsť za každých okolností.

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte ces Nezáväzný dopyt

Späť na výpis blogu