Blog

Kto je dobrý projektant?

Nie je projektant ako projektant, to je dôležité podotknúť hneď na začiatku. Keď chcete svoj projekt zveriť to rúk dobrého projektanta a nenechať všetko na náhodu, mala by to byť odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami, ktorá poskytuje komplexné...

Návrh rodinného domu

Návrh rodinného domu (štúdia) sa pripravuje pre koncového zákazníka, ktorý chce mať rodinný dom presne podľa svojich predstáv. Návrh sa pripravuje presne podľa požiadaviek klienta, jeho zvykov, osobnosti, profesného postavenia, veľkosti rodiny a...

Projekty rodinných domov

Sen postaviť si vlastný dom má dnes nejedna rodina. Samotnému vyhotoveniu projektu rodinného domu predchádza dlhé obdobie premýšľania všetkých členov rodiny o tvare domu, materiáloch, počte podlaží, prezeranie nespočetného množstva katalógov...

Projekt rekonštrukcie rodinného domu

Väčšina starších rodinných domov, ktoré si už nejaké tie roky odžili, si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Je pravdou, že niektoré staré domy sú zo statického a iných hľadísk vhodné iba k demolácii, no väčšinu starších domov je možné...