Čo ponúkam

V rámci svojej projekčnej činnosti poskytujem služby:


PORADENSKÚ ČINNOSŤ PRI

VYPRACOVANIE KOMPLETNÉHO PROJEKTU

 • skutočného vyhotovenia stavby 
 • výbere materiálov pre výstavbu 
 • šetrení nákladov na realizáciu stavby

 

VYPRACOVANIE VŠETKÝCH ČASTÍ PROJEKTU 

ZAISTENIE ODBORNÝCH POSÚDENÍ

 • stavebno-konštrukčného riešenia (statiky)
 • akustických 
 • požiarno-bezpečnostného riešenia
 • tepelno-technických 
 • zdravo-technických inštalácií
 • svetlo-technických 
 • vzduchotechniky, vykurovania a chladenia 
 • energetického certifikátu budovy
 • elektro - silnoprúd a slaboprúd 
 
 • plynoinštalácie 
 

INÉ SLUŽBY 

REKONŠTRUKCIA BYTU (DOMU)

 • autorský dozor 
 • návrh rekonštrukcie bytu (domu) 
 • projekty prípojok na pozemok
 • 3D vizualizácia interiéru 
 • geodetické zameranie pozemku 
 • projekt pre stavebné povolenie 
 • geodetické zaměření pozemku 
 • realizačný projekt rekonštrukcie 
 • rozpočet stavby a výkaz výmer
 • pomoc pri výbere dodavateľa 
 • 3D vizualizácia exteriéru
 • autorský dozor počas celej rekonstrukcie
 

Máte otázku, alebo záujem o moje služby?

V prípade záujmu o moje služby vyplňte, prosím, formulár nižšie. Keď chcete vedieť cenu za projekt rodinného domu, môžete vyplniť kompletný formulár v sekcii cenník . Odpoveď dostanete do 24 hodín.


Informácie o poskytnutí osobných údajov

Praha a Středočeský kraj
Ing. Alžbeta Podstavská
...
IČO:40939090
tel.: +421 908 997 726
Skype: betka69
e-mail: info@betaprojekt.sk

Referenčné projekty

Prečítajte si skúseností mojich klientov a nechajte sa inšpirovať

Rekonštrukcia rodinného domu

"S manželom sme uvažovali viac ako rok, či sa vôbec náš starý dom dá zrekonštruovať a či sa nám oplatí do toho ísť. Predaj nepripadal do úvahy, pretože trhová cena bola nízka, dom sme zdedili a chceli sme ho zúročiť inak, než predať pod cenu. Pani Podstavská bola naša záchrana. Už pri prvej schôdzke vedela, o čom hovorí a ubezpečila nás, že dom môžeme zrekonštruovať...

Ďalšie referencie